• Doopsel

  • Doopsel

    Het doopsel is het fundamentele sacrament van Christelijke initiatie, en maakt een mens lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; Door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven ‘in Christus’.

    De onderdompeling in water verbeeldt de dood voor de zonde, en oprijzen uit het water stelt het gereinigde en heilige leven voor dat volgt op deze verlossing. In Armeense begrippen is het doopsel gebaseerd op de geschriften en tradities die in de Bijbel worden beschreven, waarbij ook de rol van de peetouders belangrijk is.